Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G đầu cao 2 giường nằm

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G đầu cao 2 giường nằm

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 340hp – Cabin T5G đầu cao 2 giường nằm